01

Distansutbildning företagslärling VVS

Nu finns äntligen teorin för företagslärlingar VVS som distansutbildning! Med start hösten 2018 erbjuder VVS Akademien i Katrineholm AB de teoretiska kurserna för yrkesinriktningen på distans. Distansutbildningen motsvarar VVS- och fastighetsprogrammets kurser, följer uppställda branschkrav och är ett flexibelt alternativ till den traditionella teoriutbildningen.

Undervisningen sker i en internetbaserad lärplattform, där lärlingen får olika uppgifter att läsa, utföra och tentera. I lärplattformen sker också kommunikation med läraren som svarar på frågor och stöttar i studierna. Varje företagslärling ingår i en studiegrupp som i lärplattformen kan dela med sig av erfarenheter och diskutera lösningar.

Läs mer

VVS Akademien i Katrineholm AB

070-869 23 17

peter@vvsakademien.se