Integritetspolicy

Allmänna villkor 2018-07-02

Dessa allmänna villkor gäller mellan VVS Akademien i Katrineholm AB och det företag,
privatperson eller annan organisation som anmäler deltagare till utbildning.

Hantering av personuppgifter

VVS Akademien AB värnar om din personliga integritet och det är av högsta vikt att du som
kund ska känna dig trygg. När du godkänner Allmänna villkoren godkänner du även att vi lagrar
dina personuppgifter enligt GDPR. Personuppgifterna lagras bland annat för att vi ska kunna
hantera bokning av utbildningen och behörighet till lärplattform när sådan används.

Bokningsvillkor

Anmälan till kurs/utbildning är bindande. Vid avanmälan senare än 14 dagar före kursstart
faktureras 50 procent av kursavgiften. Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart faktureras
hela kursavgiften.

Betalning

Fakturering sker vanligtvis samma månad som kurs/utbildning genomförs. Distansutbildning
företagslärling VVS faktureras en månad före varje utbildningsperiod. Betalning ska erläggas
enligt överenskommelse, dock senast 15 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen
överskrids har VVS Akademien AB rätt att stänga åtkomst till digitala verktyg samt debitera
dröjsmålsränta från förfallodagen med 10 procentenheter av kurs-/utbildningsavgiften.

Force Majeure

VVS Akademien AB ansvarar ej för de fall då oförutsedda händelser som beror av myndighets
åtgärd, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständigheter som ligger utanför vår
kontroll och hindrar oss att fullfölja avtalet.